ขั้นตอนการใช้งาน

 • 14 - 24 ก.พ. 60
  จำหน่ายคู่มือผู้ปกครอง
  - ผู้สมัครซื้อคู่มือได้ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • วันที่ 20 - 24 ก.พ. 60
  ลงทะเบียนผ่านเว็บ
  - ลงทะเบียนผ่านเว็บรับสมัครนักเรียน
 • 25 ก.พ. 60
  SMA รับตรง ม.1 ตรวจผลงาน
  - เฉพาะ SMA รับตรง ม.1 ตรวจผลงาน พิมพ์เอกสารตรวจหลักฐาน ที่ได้จากระบบ เพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันตรวจหลักฐาน
  - เฉพาะ SMA รับตรง ม.1 ประกาศผลวันที่ 26 ก.พ. 60
 • 28 ก.พ. 60 - 4 มี.ค. 60
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ผ่านระบบรับสมัคร 
 • 4 มี.ค. 60
  ม.1 สอบคัดเลือก/ EP ม.4 สอบสัมภาษณ์
  - ผู้สมัครชั้นม.1 สอบคัดเลือก
  - ผู้สมัคร EP ม.4 สอบสัมภาษณ์ พิมพ์เอกสารตรวจหลักฐาน ที่ได้จากระบบ เพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันตรวจหลักฐาน
 • 5 มี.ค. 60
  ม.4 สอบคัดเลือก/ EP ม.1 สอบสัมภาษณ์
  - ผู้สมัครชั้นม.4 สอบคัดเลือก
  - ผู้สมัคร EP ม.1 สอบสัมภาษณ์ พิมพ์เอกสารตรวจหลักฐาน ที่ได้จากระบบ เพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันตรวจหลักฐาน
 • 9-10 มี.ค. 60
  ประกาศผลการสอบ
  - 9 มี.ค. ประกาศผลการสอบชั้นม.1
  - 10 มี.ค. ประกาศผลการสอบชั้นม.4
 • 12 มี.ค. 60
  รายงานตัว
  - รายงานตัว ณ​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบ
ข่าวประกาศเกี่ยวกับ การสอบโครงการพิเศษ
เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูล
สถานะ : เปิดกรอกข้อมูล

ลืมรหัสผ่าน
เกี่ยวกับการสอบโครงการพิเศษ
สถิติการสมัครสอบ
วันที่ SMAสอบคัดเลือก SMAรับตรง SMT EP รวม
20/02/2017 199 34 30 47 310
21/02/2017 172 16 25 44 257
22/02/2017 44 6 14 7 71
23/02/2017 0 0 0 0 0
24/02/2017 0 0 0 0 0
รวม 415 56 69 98 638
วันที่ SMA SMT EP สพฐ. รวม
20/02/2017 82 14 36 36 168
21/02/2017 66 15 23 44 148
22/02/2017 19 6 2 6 33
23/02/2017 0 0 0 0 0
24/02/2017 0 0 0 0 0
รวม 167 35 61 86 349