ทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

กรุณาติดตามข่าวสารเวปหลักของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต่อไป


เอกสารประกาศผลการสอบรอบโครงการพิเศษ

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล SMA ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล SMT ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล EP ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล SMA ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล SMT ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล EP ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล SMTE ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผล พสวท. ม.4 ปีการศึกษา 2563

สำรอง 

- ประกาศสำรอง ม.1 SMA ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.1 SMT ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.1 EP ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 SMA ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 SMT ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 EP ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 SMTE ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 พสวท. ปี 2563


สำรองรอบสอง 

- ประกาศสำรอง ม.1 SMT รอบสอง ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.1 EP รอบสอง  ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 SMA รอบสอง  ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 SMT  รอบสอง ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 SMTE รอบสอง ปี 2563

- ประกาศสำรอง ม.4 พสวท. รอบสอง ปี 2563

สำรองรอบสาม 

ประกาศสำรอง ม.4 พสวท รอบสาม ปี 2563

ประกาศสำรอง ม.4 smte รอบสาม ปี 2563
 กรุณาอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจกับคู่มือผู้ปกครองการรับสมัครนักเรียนก่อนที่จะกรอกข้อมูลในระบบ*  
Yorwor Admission
เบอร์ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ 098-0288-281