ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

สอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559


รายชื่อนักเรียน
ตรวจสอบผลการทดสอบ สอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559
ข่าวประกาศเกี่ยวกับ สอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559
เข้าสู่ระบบ
ทางลัดดาว์นโหลดเอกสารใบสมัคร

ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อผู้สมัครได้รับคู่มือจากทางโรงเรียน ในคู่มือจะมีข้อมูล Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ
2. ให้ผู้สมัครทำการเข้าสู่ระบบ(ฟอร์มด้านซ้าย) ด้วย Username และ Password จากคู่มือ
3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นทำการบันทึก
4. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้พิมพ์ (Print) เอกสารใบสมัคร (โดยใช้ฟอร์มทางซ้าย) เพื่อนำยื่นต่อกรรมการรับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามวัน เวลา ตามเอกสารในใบสมัคร
หมายเหตุ
- ปุ่มลืมรหัสผ่านจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อท่านกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น
- ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้กรอกข้อมูล และทำรหัสผ่านหาย ให้ท่านติดต่อทางโรงเรียนเพื่อซื้อคู่มือเล่มใหม่
- หากท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้โดยการกรอกข้อมูล คลิ้ก