ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ


เข้าสู่ระบบ
ทางลัดดาว์นโหลดเอกสารใบสมัคร

ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อผู้สมัครได้รับคู่มือจากทางโรงเรียน ในคู่มือจะมีข้อมูล Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ
2. ให้ผู้สมัครทำการเข้าสู่ระบบ(ฟอร์มด้านซ้าย) ด้วย Username และ Password จากคู่มือ
3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นทำการบันทึก
4. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้พิมพ์ (Print) เอกสารใบสมัคร (โดยใช้ฟอร์มทางซ้าย) เพื่อนำยื่นต่อกรรมการรับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามวัน เวลา ตามเอกสารในใบสมัคร
หมายเหตุ
- สามารถดูปฎิทินการรับสมัครได้ที่ คลิ้ก
- ปุ่มลืมรหัสผ่านจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อท่านกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น
- ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้กรอกข้อมูล และทำรหัสผ่านหาย ให้ท่านติดต่อทางโรงเรียนเพื่อซื้อคู่มือเล่มใหม่
- หากท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้โดยการกรอกข้อมูล คลิ้ก
ข่าวประกาศเกี่ยวกับ สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ