ผลสอบ

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าดูผลสอบของท่าน


ประกาศผลการสอบชั้น ม.1 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ม.1

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1

นักเรียนบัญชีสำรอง ม.1

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร.มัธยมจิตจัณ ม.1

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร.ศรีนครมูลนิธิ ม.1

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร.หาดใหญ่พิทยาคม ม.1

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร.รัตภูมิวิทยา ม.1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก-บัญชีสำรอง-มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น-ม.1 

ประกาศผลการสอบชั้น ม.4

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.4

ประกาศแผนการเรียน นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร. มัธยมจิตจัณ ม.4

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร. รัตภูมิวิทยา ม.4

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร. ศรีนครมูลนิธิ ม.4

นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน รร. หาดใหญ่พัทยาคม ม.4