ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ

ห้องเรียนพิเศษ


เข้าสู่ระบบ
ดาว์นโหลดเอกสารแนบประกอบ

ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อผู้สมัครได้รับคู่มือจากทางโรงเรียน ในคู่มือจะมีข้อมูล Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ
2. ให้ผู้สมัครทำการเข้าสู่ระบบ(ฟอร์มด้านซ้าย) ด้วย Username และ Password จากคู่มือ
3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นทำการบันทึก
4. เฉพาะผู้สมัครที่สมัครโครงการ EP วิทย์สพฐ. โครงการ SMA ประเภทรับตรง และ SMT ประเภทรับตรง
   ให้พิมพ์เอกสารแนบประกอบ(โดยใช้ฟอร์มข้างซ้าย) เพื่อใช้ในการตรวจหลักฐานและยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
5. ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(26 กุมภาพันธ์ 2557) ให้ผู้สมัครเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
6. ในวันสอบให้ผู้สมัครนำเอกสารบัตรประจำตัวสอบมาด้วย
หมายเหตุ
- สามารถดูปฎิทินการรับสมัครได้ที่ คลิ้ก
- ปุ่มลืมรหัสผ่านจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อท่านกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น
- ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้กรอกข้อมูล และทำรหัสผ่านหาย ให้ท่านติดต่อทางโรงเรียนเพื่อซื้อคู่มือเล่มใหม่
- การเลือกอันดับสองทำได้เฉพาะผู้สมัครโครงการ SMA ประเภทสอบคัดเลือก หรือ SMT ประเภทสอบคัดเลือกเท่านั้น
- หากท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้โดยการกรอกข้อมูล คลิ้ก
ข่าวประกาศเกี่ยวกับ ห้องเรียนพิเศษ